Overhevelen budgetten

Overhevelen budgetten

Hieronder staan een aantal budgetten die we waarschijnlijk overhevelen naar 2018. Als de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten. In 2018 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2017 en kunnen we in 2018 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.

De budgetten die we mogelijk doorschuiven naar 2018 zijn:

1.    Projectkosten in verband met verhoogde instroom asielzoekers

De rijksmiddelen voor de verhoogde asielinstroom zetten we in voor diverse projecten. Een aantal projecten loopt van 2017 door naar 2018 of start in 2018. Het totaalbudget bedraagt € 368.000, waarvan we nu verwachten dat we € 181.000 moeten doorschuiven.

2.    Budget kindpakket bijzondere bijstand.

Het beleid over de besteding van de extra rijksmiddelen in 2017 voor het kindpakket moeten we nog vaststellen. Mogelijk verantwoorden we de kosten in 2018. We verwachten het gehele budget van € 118.000 door te schuiven.

3.    Stelpost subsidie overige toeristische activiteiten

We zijn in 2017 gestart met de projecten wandelpadennetwerk (budget € 25.000) en Toeristische bebording (€ 55.000). We verwachten dat we dit jaar halverwege komen met de afronding en dus € 40.000 moeten doorschuiven naar 2018.

4.   Stelpost nieuw toeristisch beleid/Kadernota Toerisme

Door ziekte van een medewerker is een aantal opdrachten blijven liggen. In 2017 is opdracht gegeven voor een communicatiecampagne. Deze loopt door in 2018.
Het totaalbudget bedraagt waarvoor we in 2017 een opdracht hebben gegeven is € 81.000, waarvan we € 16.000 uitgeven in 2017. We willen een bedrag van € 65.000 doorschuiven naar 2018.

5.    Stelpost Duurzaamheid/Energievisie

De bedoeling was om hier een medewerker voor aan te stellen. Dat is pas half november 2017 gelukt. Hierdoor zijn ook bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd. We verwachten van het budget van € 100.000 een bedrag van € 50.000 uit te geven in dit jaar. We willen dus een bedrag van € 50.000 doorschuiven naar 2018.

6.   Onderhoud zwembad De Lubert

Een aantal noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden kunnen we dit jaar niet uitvoeren. Hiervoor moeten eerst de geplande investeringen uitgevoerd zijn. Het budget dat is gereserveerd voor dit onderhoud bedraagt € 115.000. We verwachten dit jaar nog € 50.000 uit te geven, waardoor we € 65.000 willen doorschuiven naar 2018.