Financieel MeerjarenPerspectief

Hieronder is het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) voor de komende jaren weergegeven. Het FMP voor de jaren 2018 tot en met 2021 is het FMP zoals opgenomen in de Programmabegroting 2018 inclusief de eerste begrotingswijziging.

bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

FMP na vastgestelde Kadernota 2017

-1.242

-857

-714

-856

Ontwikkeling saldo

1.242

857

714

856

FMP in primaire begroting 2017

0

0

0

0

0

waarvan incidenteel

-244

-15

0

0

structureel

244

15

0

0

Totaal besluitvorming

391

91

51

87

Totaal mutaties Voorjaarsnota

-601

-717

-1.134

-1.174

FMP na Voorjaarsnota 2017

-210

-626

-1.083

-1.087

0

waarvan incidenteel

455

275

-15

0

structureel

-665

-901

-1.068

-1.087

Totaal besluitvorming

0

0

0

0

Totaal mutaties Najaarsnota

874

0

0

0

FMP na Najaarsnota 2017

664

-626

-1.083

-1.087

0

waarvan incidenteel

1.623

structureel

-959

Ontwikkeling saldo begroting 2018

0

1.619

1.073

1.031

226

Actueel FMP

664

993

-10

-56

226

waarvan incidenteel

1.623

656

28

-24

0

structureel

-959

337

-38

-32

226