Leeswijzer

Na het algemeen gedeelte staan bij de 'ambities' de keuzes die bij de programmabegroting zijn gemaakt. De 'programma's' bevatten de inhoudelijke uitwerking. In de inleiding van het onderdeel programma's gaan we in op de nieuwe werkwijze voor programma's, thema's en taakvelden. Onder 'financiën' staat hier het totaaloverzicht van de baten en lasten voor 2017. Tot slot zijn in de 'bijlagen' diverse overzichten en specificaties opgenomen en geven we een toelichting op afkortingen en financiële begrippen.

De nieuwe schrijfstijl is kort en helder en verwijst met links naar onderliggende documenten.